fjalor shqip

Fjalori Anglisht Shqip eshte nje fjalor online pjes e fjaloret qe ju ofron falas perkthimin e fjaleve ose te fjalive nga Shqip ne Anglisht ose nga Anglisht ne Shqip.
Albanian English Dictionary is an online dictionary which translates words or sentences from Albanian to English or from English to Albanian


Perkthim nga Anglisht ne Shqip